søndag 11. desember 2011

Sagnet om De Hellige fem Jomfruer ......

Av vår "Lappas-guide" Ioannis, fikk vi tips om at vi måtte besøke den lille kirken utenfor byen, som var tilegnet de Hellige Fem Jomfruer, som led martyrdøden i Kretas tidlige kristendomstid.

Du må sette igjen bilen på hovedveien. Så skal du følge en bred, nydelig steinlagt vei, som i lange trappetrinn, fører ned til kirken. Steinene er hvite og når vi gikk der, struttet et teppe av hvite og rosa Tusenfryd mellom stenene! Mens vi gikk nedover dalen, ble fuglesangen og bekkebruset tydeligere, og stillheten krøp innpå oss. Atmosfæren var veldig spesiell! På vei ned passerte vi noen små "basseng" i hvit sandstein, som kan ha vært gravplasser, men det kunne også godt se ut som om det var benker med små basseng til å vaske føttene rene i, innen man gikk inn i kirkens område.

På 1990-tallet samrådet to munker, en gresk og en persisk (Iransk). De hadde begge et sagn å fortelle, som viste seg å være sammenfallende. Det var historien om de Hellige Fem Jomfruene. Den eneste forskjellen var et grekeren påsto at de var greske, mens perseren påsto og sa at de var persiske. Den persiske munken mente å kunne påstå at Kreta på dette tidspunkt kan ha vært under persisk herredømme, men det er det aldri funnet noen historiske bevis for. Det eneste som er bevist, er at dette området har vært brukt til begravelser i perioden ca. år 50 f Kr. til slutten av år 100 e. Kr.

Her er sagnet om de Hellige Fem Jomfruene:

I år 330 bodde fem nonner sammen med sin prest, Pavlos, på Kreta. Pavlos holdt jevnlig messe for landsbyboerne, men var grisk, og tok alt kollektet i egne lommer.

En persisk mullah fikk høre om rikdommen hans og ble så hippen på formuen, at han ble besatt av Satan. Djevlen sa til ham; "Få presten og de fem jomfruene til å forråde deres tro, - og formuen er din!!!"
Mullaen beordret derfor presten og de fem jomfruene til sitt palass og ba om pengene.

Presten, som elsket pengene sine, sa; "Hvorfor vil du beslaglegge min formue uten grunn?!
Mullahen svarte: "Hvis du vil tilbe solen og drikke offerblod fra nå av og evig, kan du beholde pengene dine og dra hjem!"

Den ulykkelige Pavlos ble svært ubekvem og øynene flakket mellom mullahen og pengene. Så tok griskheten over, og han svarte: "Jeg skal gjøre som du befaler!" Han tilbad solen og drakk offerdyrenes blod, men holdt hardt på pengesekken.

Da sa mullahen: "Det er enda en ting du må gjøre for å kunne beholde pengene! Overtal jomfruene dine til å gjøre det samme som deg! Når det skjer, kan du ta pengene og jomfruene og dra herifra!"

Presten fortalte jomfruene hva han hadde gjort, og hva som nå ble krevet. Da jomfruene hørte prestens ynkelige historie, spyttet de ham i ansiktet og sa: "Oh, du ulykksalige, du stakkars; hvordan kunne du gjøre dette? Og hvilken rett har du til å be oss gjøre det samme? Du minner om Judas, som er villig til å selge sjelen sin for noen sølvpenger!" ... og igjen spyttet de ham i ansiktet!

Mullaen ble rasende og beordret pryl av jomfruene, men selv etter flere timers pinsler, vaklet de ikke i sin tro. De sa: "Vi tror på Jesus Kristus. Vi adlyder ikke kongens bud, så du kan gjøre hva du vil!!"

Dette gikk ikke veien for mullahen, så han sa til presten; "Hvis du dreper jomfruene med sverd, kan du få beholde pengene alene og reise hvor du vil! Men hvis du nekter å adlyde, vil du bli drept sammen med jomfruene!"

Den stakkars presten trodde på mullahens ord, og ble fryktelig redd! "Ditt ord er mine ordre", sa han, grep sverdet og gikk for å halshugge jomfruene!

Da de så ham, utbrøt de: "Du ulykksalige og elendige! Hvorfor kommer du, som skal forestille prest, nå listende som en ulv for å drepe oss - vi som alltid har vært dine trofaste tjenere? Hvor er Vår Herres edle blod og ubesmittede legeme, som vi mottok fra dine urene hender? Hvordan har du blitt så blind? Vit at den død du volder oss idag, kommer til å gi oss evig liv, mens du - den mest ulykksalige blandt mennesker - skal miste både rikdom, ditt liv, din sjel og snart henge i et tau! Du går rett til Helvete, akkurat som Judas!!!" 

De Hellige Fem Jomfruene fikk be en bønn og så halshugget presten dem!

Mullahen sa svikefullt til presten: " Kjære Pavlos, jeg har aldri møtt en mer åndsberiket kar enn deg! Slik en hengivelse du utviser! Jeg vil at kongen skal få høre om dette, og sender bud om at du kommer dit imorgen!" Presten ble svært stolt og kroet seg over å skulle få møte kongen, så han svarte: "Skje din vilje!"
Samme natt beordret mullahen sine styrker til å legge et tau rundt halsen på presten og kvele ham på en måte så det skulle se ut som selvmord. Deretter kastet de ham for hundene! Slik mistet presten sitt liv og mullahen fikk alle pengene hans!De Hellige Fem Jomfruenes navn var; Thekla, Mariamni, Enatha, Maria og Martha.

 
-----  o0o -----

Kristne innbyggere fra Lappa henter fremdeles - hvert år, den 9. juni,  - ut de Hellige Fem Jomfruers jordiske rester, salver de med myrra og olje, og begraver de deretter i fem stenkister i fjellsiden bak kirken, som er oppført til deres minne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar